Primăria Brâncoveneşti, județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

17/02/2020 Hotatarea 11 din 14.02.2020 privind stabilirea disponibilului de pasune comunala la nivelul anului 2020

17/02/2020 Hotararea 10 din 14.02.2020 privind utilizarea excedentului anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa

17/02/2020 Hotararea 9 din 14.02.2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli

17/02/2020 Hotararea 8 din 14.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

31/01/2020 Hotararea 7 din 29.01.2020 privind aprobarea principalelor obiective pe anul 2020

31/01/2020 Hotararea 6 din 29.01.2020 privind valorificarea prin negociere directa a mesei lemnoase din partda de produse accidentale

31/01/2020 Hotararea nr. 5 din 29.01.2020 privind aprobarea modului de valorificare si a pretuui de pornire la licitatie a mesei lemnoase

31/01/2020 Hotararea nr. 4 din 29.01.2020 privind inscrierea provizorie in cartea funciara in domeniul public al com Brancovenesti a unor suprafete de teren aflate in intravilanul localitatii Brancovenesti

31/01/2020 Hotararea nr. 3 din 29.01.2020 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Brancovenesti in anul scolar 2020-2021

31/01/2020 Hotararea nr. 2 din 29.01.2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 162 din 23.12.2019, rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

10/01/2020 Hotararea nr. 1 din 09.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2019