Primăria Brâncoveneşti, județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2019)


26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 14 din 26.02.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 13 din 26.02.2019 privind actualizarea ,,Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Brâncovenești”

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 12 din 26.02.2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 11 din 26.02.2019 privind închirierea terenurilor având categoria de folosinţă păşuni din domeniul public al comunei Brâncoveneşti, judeţul Mureş

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 10 din 26.02.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brâncovenești pentru o perioadă de trei luni (februarie 2019 - aprilie 2019)

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea principalelor obiective propuse a se realiza în anul 2019 în satele componente ale comunei Brâncoveneşti

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea prețului de pornire la licitația organizată de Direcția Silvică Mureș pentru APV nr. 6545 PR-CO, volum brut – 330 mc și 6562 - PR-CO, volum brut 110 mc

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 7 din 31.01.2019 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 738/27.02.2018

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 6 din 31.01.2019 privind înființarea unui “Club de integrare comunitară”

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 5 din 31.01.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației pentru închiriere apartament

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.01.2019 privind stabilirea disponibilului de pășune la nivelul anului 2019

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 3 din 31.01.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Brâncovenești, în anul şcolar 2019 - 2020

08/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 2 din 08.01.2019 privind aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc rezultat conform APV nr. 6666 SR și 77026, volum brut – 130 mc

08/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 1 din 08.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local – sursa A – din excedentul anilor precedenți