Primăria Brâncoveneşti, județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2019)


21/06/2019 HOTĂRÂREA nr. 36 din 21.06.2019 privind aprobarea participării Comunei Brâncovenești în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, demarat

21/06/2019 HOTĂRÂREA nr. 35 din 21.06.2019 privind finanțarea Parohiei Reformate Vălenii de Mureș în vederea realizării proiectului “Curățare Cimitir Confesional Reformat din Vălenii de Mureș ”

21/06/2019 HOTĂRÂREA nr. 34 din 21.06.2019 privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație a masei lemnoase din APV 2351 - Pășunea Cica, volum brut 329 mc și APV 10351 – SR, volum brut 176 mc

21/06/2019 HOTĂRÂREA Nr. 33 din 21.06.2019 privind stabilirea comisiilor care vor percepe taxa pentru închirierea suprafeţelor de teren ce vor fi ocupate de agenții economici cu ocazia Tradiționalului “Târg al cireșelor”

21/06/2019 HOTĂRÂREA nr. 32 din 21.06.2019 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Brâncovenești, județul Mureș

21/06/2019 HOTĂRÂREA nr. 31 din 21.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

07/06/2019 HOTĂRÂREA nr. 30 din 07.06.2019 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

30/05/2019 HOTĂRÂREA nr. 29 din 30.05.2019 privind aprobarea rezultatului inventarierii generale a patrimoniului Consiliului Local Brâncovenești la data de 31.12.2018

30/05/2019 HOTĂRÂREA nr. 28 din 30.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Brâncovenești pentru anul 2018

30/05/2019 HOTĂRÂREA nr. 27 din 30.05.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brâncovenești pentru o perioadă de trei luni (mai 2019 - iulie 2019)

24/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 26 din 24.04.2019 privind aprobarea vânzării de minuturi cu rulotă ambulantă

24/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 25 din 24.04.2019 privind aprobarea Convenției de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public “POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”

24/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 24 din 24.04.2019 privind aprobarea prețului de pornire la Licitația intermediară pentru vânzare masă lemnoasă pe picior și fasonată organizată de Direcția Silvică Mureș, la data de 10.05.2019

24/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 23 din 24.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare a bugetului local – sursa A

24/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 22 din 24.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

16/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 21 din 16.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate al primarului comunei Brâncovenești

16/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 20 din 16.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Brâncovenești

16/04/2019 HOTĂRÂREA nr. 19 din 16.04.2019 privind finanțarea Asociației Făclia din satul Brâncovenești în vederea derulării Proiectului „Obiceiuri și tradiții populare maghiare – schimb de experiență”

28/03/2019 HOTĂRÂREA nr. 18 din 28.03.2019 privind achiziționarea de servicii de consultanță în vederea întocmirii dosarelor în materia fondului funciar

28/03/2019 HOTĂRÂREA nr. 17 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Comunei Brâncovenești, unităților de cult din comuna Brâncovenești, apartinând cultelor religioase

28/03/2019 HOTĂRÂREA nr. 16 din 28.03.2019 privind indexarea impozitelor si taxele locale pentru anul fiscal 2020 cu rata inflației de 4,60%

28/03/2019 HOTĂRÂREA nr. 15 din 28.03.2019 privind mandatarea reprezentantului comunei Brâncovenești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a C

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 14 din 26.02.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 13 din 26.02.2019 privind actualizarea ,,Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Brâncovenești”

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 12 din 26.02.2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 11 din 26.02.2019 privind închirierea terenurilor având categoria de folosinţă păşuni din domeniul public al comunei Brâncoveneşti, judeţul Mureş

26/02/2019 HOTĂRÂREA nr. 10 din 26.02.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brâncovenești pentru o perioadă de trei luni (februarie 2019 - aprilie 2019)

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea principalelor obiective propuse a se realiza în anul 2019 în satele componente ale comunei Brâncoveneşti

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea prețului de pornire la licitația organizată de Direcția Silvică Mureș pentru APV nr. 6545 PR-CO, volum brut – 330 mc și 6562 - PR-CO, volum brut 110 mc

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 7 din 31.01.2019 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 738/27.02.2018

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 6 din 31.01.2019 privind înființarea unui “Club de integrare comunitară”

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 5 din 31.01.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației pentru închiriere apartament

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.01.2019 privind stabilirea disponibilului de pășune la nivelul anului 2019

31/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 3 din 31.01.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Brâncovenești, în anul şcolar 2019 - 2020

08/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 2 din 08.01.2019 privind aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc rezultat conform APV nr. 6666 SR și 77026, volum brut – 130 mc

08/01/2019 HOTĂRÂREA nr. 1 din 08.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local – sursa A – din excedentul anilor precedenți